پردیس آیت الله طالقانی(ره) قم

برگزاری سفر زیارتی راهیان نور

سفر زیارتی راهیان نور از تاریخ نهم اسفند ماه تا سیزدهم اسفند ماه برگزار شد.در این سفر، دانشجویان از مناطق عملیاتی دفاع مقدس در جنوب کشور بازدید کردند.


نظرات کاربران