پردیس آیت الله طالقانی(ره) قم

گزارش برگزاری کرسی علمی- ترویجی

 

کرسی علمی- ترویجیِ بررسی دیدگاه موافقین و مخالفین تبرک از منظر «کتاب» و «سنت» در سالن جلسات پردیس آیت الله طالقانی (ره) دانشگاه فرهنگیان استان قم با همکاری بسیج اساتید روز دوشنبه  15اسفند 1401برگزار شد. ارائه دهنده این کرسیِ علمی- ترویجی حجت الاسلام و المسلمین دکتر رضا سلم آبادی عضو هیئت علمی دانشگاه فرهنگیان استان قم (پردیس آیت الله طالقانی (ره بود و ناقدان آن آقایان دکتر محسن رفیعی و حجت الاسلام و المسلمین دکتر علی رمضانی از اساتید عضو هیئت علمی دانشگاه فرهنگیان استان قم بودند. مدیریت این جلسه نیز بر عهده حجت­الاسلام و المسلمین دکتر احمد امدادی؛ عضو هیئت علمی گروه الهیات و معارف اسلامی پردیس آیت الله طالقانی (ره) بود.


نظرات کاربران