پردیس آیت الله طالقانی(ره) قم

بررسی جنگ شناختی در عصر حاضر با حضور استاد مجتهد زاده

بررسی جنگ شناختی در عصر حاضر با حضور استاد مجتهد زاده توسط کانون سواد رسانه در پردیس اجرا شد.


نظرات کاربران