پردیس آیت الله طالقانی(ره) قم

برگزاری نشست علمی بررسی رویکرد شعری احمد مطر (الهاشمی) در شعر معاصر عربی با ارائه جناب آقای دکتر عبداللّهی

برگزاری نشست علمی بررسی رویکرد شعری احمد مطر (الهاشمی) در شعر معاصر عربی  با ارائه جناب آقای دکتر عبداللّهی در سالن اجتماعات پردیس برگزار شد.


نظرات کاربران