پردیس آیت الله طالقانی(ره) قم

برگزاری دوره استانی توانمندسازی نشریات دانشجویی در پردیس آیت الله طالقانی(ره)

روز سه شنبه ۱۴۰۲/۰۲/۱۹ دوره توانمندسازی نشریات دانشجویی با حضور تعدادی از صاحبان امتیاز، مدیران مسئول و سردبیران نشریات پردیس برگزار شد.
در این دوره دو جلسه‌ای که با اعتبار ۴ ساعت آموزشی و با ارائه مهدی کریمی، عضو کمیته ناظر بر نشریات دانشگاه فرهنگیان استان برگزار شد، شرکت‌کنندگان با آیین‌نامه نشریات دانشجویی آشنا شدند. در ادامه، با توجه به توسعه سامانه‌ای شدن فرایند نشریات و اهمیت ثبت نشریات در درگاه نشریات وزارت علوم، نحوه کار با بخش‌های مختلف این درگاه به دانشجویان آموزش داده شد.
در پایان، نشریات پردیس مورد بررسی قرار گرفتند تا در مورد نشریات فعال و غیرفعال، تصمیمات مقتضی اتخاذ شود.


نظرات کاربران