پردیس آیت الله طالقانی(ره) قم

جناب آقای دکتر جعفریان یسار

  مشخصات فردی                 

دکترای فلسفه تعلیم و تربیت

عضو هیأت علمی دانشگاه فرهنگیان پردیس آیت طالقانی قم. مدرس مدعو دانشگاه آزاد اسلامی و دانشگاه پیام نور قم

 

  عنوان رساله دکتری                 

عنوان رساله دکتری:

تأثیر ذهنیت فلسفی مدیران آموزشی بر اثربخشی آنان در مدارس دوره ابتدایی و ارایه مدل اثربخشی با تأثیر از ذهنیت فلسفی. مقاله اولیه رساله دکتری در مجله با مشخصات زیر چاپ گردید.

عنوان مقاله:

Comparing the effect of Philosophic-Mindedness of training managers in Qom primary schools on their philosophical thinking

Reef Resources Assessment and Management Technical Paper ISSN: 1607-7393 Article No. 2947

 

  لیست مقالات چاپ شده                 

لیست مقالات چاپ شده

ردیف

عنوان مقاله

چاپ توسط

چاپ در مجله یا نشریه

شماره مجله

تاریخ چاپ

صفحات

ملاحظات

 1.  

پرسشهای تدریجی و تاثیر آن بر کیفیت تدریس معلم و رسیدن به اهداف تدریس

اداره کل آموزش و پرورش استان قم

مجموعه مقالات برگزیده پیرامون نقش پرسشهای تدریجی در روند آموزش

کتاب همایش

1378

78-66

با ارایه سخنرانی

 1.  

روش های پرروش خلاقیت و نو آوری در دانش آموزان

اداره کل آموزش و پرورش استان قم

چکیده مقالات برگزیده کیفیت بخشی آموزش و درونی کردن ارزش های اسلامی

کتاب همایش

1379

204-195

با ارایه سخنرانی

 1.  

پرورش خلاقیت

وزارت آموزش و پرورش

ماهنامه رشد معلم

شماره 6

1379

51-48

 

 1.  

پرورش خلاقیت

وزارت آموزش و پرورش

ماهنامه رشد معلم

شماره 7

1380

23-20

 

 1.  

پرورش خلاقیت

وزارت آموزش و پرورش

ماهنامه رشد معلم

شماره 8

1380

30-28

 

 1.  

بررسی اهمیت و ضرورت مشاور در مدارس راهنمایی (چکیده مقاله)

سازمان آموزش و پرورش استان قم

مجموعه مقالات برگزیده تعلیم و تربیت در دوره راهنمایی تحصیلی

کتاب همایش

1380

161-160

 

 1.  

درونی کردن ارزش ها در دوره ابتدایی

سازمان آموزش و پرورش استان قم

مجموعه مقالات برگزیده جایگاه و نقش دوره ابتدایی در تعلیم و تربیت کودک

کتاب همایش

1380

106-93

با ارایه سخنرانی

 1.  

معلم راهنمای روستایی: ضرورت، وسیله، هدف

وزارت آموزش و پرورش

ماهنامه رشد آموزش ابتدایی

شماره 39

1380

9-7

 

 1.  

آشنایی با اینترنت

تربیت معلم شهید مدنی

گاهنامه اندیشه های روشن

پیش شماره اول

1381

32-24

 

 1.  

تعلیم و تربیت و نهادهای آموزشی در ایران قبل از اسلام و پس از آن (چکیده مقاله)

دانشگاه فردوسی مشهد

چکیده مقالات همایش تعامل اسلام و ایران در گستره تاریخ

کتاب همایش

1381

46

 

 1.  

روش تربیتی مبتنی بر عادت، روشی فراموش شده

وزارت آموزش و پرورش

ماهنامه آموزشی تربتی پیوند

شماره 303

1383

28-20

 

 1.  

روش تربیتی مبتنی بر عادت، روشی فراموش شده

وزارت آموزش و پرورش

ماهنامه آموزشی تربتی پیوند

شماره 304

1383

24-18

 

 1.  

مهرورزی، محبت و رابطه آن باعدالت

وزارت آموزش و پرورش

چکیده آثار پژوهشی برگزیده فرهنگیان

پرسش مهر6

1385

82-81

 

 1.  

نگاهی کوتاه به شیوه­های ارزشیابی درس تربیت بدنی با تأکید بر روش توصیفی

سازمان آموزش و پرورش استان قم

گروه تربیت بدنی سازمان آموزش و پرورش استان قم

کتاب همایش

1386

133-122

 

 1.  

سفید، خاکستری، سیاه؛ در زنگ املا

وزارت آموزش و پرورش

ماهنامه رشد آموزش ابتدایی

4 (89پیاپی)

1386

20-18

 

 1.  

روش نگارش مقاله علمی ـ پژوهشی

تربیت معلم شهید مدنی

گاهنامه اندیشه های روشن

شماره 1

1387

238-232

 

 1.  

فلسفه آزمایشگاه و میزان استفاده از آن در مدارس

تربیت معلم شهید مدنی

مجموعه مقالات

(کتاب همایش)

مجموعه مقالات

1388

249-230

 

 1.  

نگاه پیامبر (ص) و ائمه (ع) به روش تربیتی محبت

تربیت معلم شهید مدنی

گاهنامه اندیشه های روشن2

شماره 2

1388

28-24

 

 

  لیست کتابهای چاپ شده                 

ردیف

عنوان کتاب

مؤلف(ان)

ناشر

شمارگان

سال چاپ

نوبت چاپ

صفحات

1

فرسودگی شغلی مدیران

حمید جعفریان یسار

مهدی زجاجی

گاه سحر

500

1385

اول

186

2

راهبردهای تدریس و فنون معلمی

حمید جعفریان یسار

حسین کریمیان

گاه سحر

1000

1385

اول

432

3

پژوهش، پروپوزال و معلم پژوهنده

حمید جعفریان یسار

مهدی زجاجی

گاه سحر

1000

1386

اول

216

4

مبانی، اصول، فلسفه و مکاتب آموزش و پرورش

حمید جعفریان یسار

ظفر

1000

1387

دوم

نوبت اول 1386

248

5

روش­های آماری در علوم تربیتی با تأکید بر SPSS

حمید جعفریان یسار

گاه سحر

1000

1389

اول

208

 

  لیست طرح های پژوهشی انجام یافته                 

ردیف

عنوان طرح پژوهشی

اساتید ناظر

دستگاه سفارش دهنده

سال اجرا

ملاحظات

 1.  

مقایسه مهارت های تدریس معلمان دوره ابتدایی شرکت کننده در جشنواره الگوهای تدریس برتر با سایر معلمان دوره ی ابتدایی استان قم

دکتر غلامرضا جندقی

غلامرضا فرزام فرد

سازمان آموزش و پرورش استان قم

1382

 

 1.  

بررسی اثربخشی آموزش های کوتاه مدت در بهره وری نیروی انسانی استان (اداره نهضت سواد آموزی استان قم)

قدسیه صالحی (همکار)

اداره نهضت سواد آموزی استان قم

1383

 

 1.  

بررسی مفهوم محبت (مهرورزی ـ مهربانی) و عدالت و رابطه محبت و عدالت از دیدگاه دانش آموزان ابتدایی و راهنمایی استان قم

***

فراخوان کشوری

(آموزش و پرورش)

1384

 

 1.  

بررسی میزان فرسودگی شغلی مدیران واحدهای آموزشی استان قم

دکتر ابوالفضل سهرابی (ناظر)

مهدی زجاجی (همکار)

سازمان آموزش و پرورش استان قم

1384

 

 1.  

بررسی میزان موفقیت شوراهای دانش آموزی و عوامل مؤثر بر آن

دکتر حسن زارعی متین (ناظر)

محمود معین­مهر (همکار)

سازمان آموزش و پرورش استان قم

1384

 

 1.  

بررسی راه کارهای تقویت اثر بخشی شوراهای معلمان واحدهای آموزشی سازمان آموزش و پرورش استان قم

احمد آقاجانی

آموزشکده فنی و حرفه ای قم

1385

 

 1.  

بررسی موانع توسعه کتابخانه­های مدارس استان قم و ایجاد فرهنگ کتابخوانی در دانش­آموزان

دکتر یوسف ایرانی

سازمان آموزش و پرورش استان قم

1386

 

 1.  

بررسی میزان آشنایی معلمان دوره آموزش ابتدایی از روش ها و تفاوت های موجود در ارزشیابی تحصیلی دانش آموزان دوره ابتدایی

***

فراخوان کشوری

(آموزش و پرورش)

1386

 

 1.  

بررسی و ارزیابی کارکردهای اجتماعی و فرهنگی شورای دانش آموزی در مدارس استان قم

دکتر کریم

خان­محمدی

استانداری قم

1388

 

 

  رتبه ها و سخنرانی در همایش ها                 

ردیف

موضوع همایش یا مسابقه

تاریخ همایش

رتبه مقاله

چاپ مقاله

سخنرانی

1

نقش پرسش­های تدریجی در روند آموزش (همایش استانی)

1378

اول در موضوع

چاپ شد

با ارایه سخنرانی

2

کیفیت بخشی آموزش و درونی کردن ارزش­های اسلامی (همایش کشوری)

1379

برگزیده در موضوع

چاپ شد

با ارایه سخنرانی

3

مسابقه کشوری قلم معلم (مسابقه کشوری)

1379

رتبه اول کشوری

در سه شماره چاپ شد

بدون سخنرانی

 

جایگاه و نقش دروه ابتدایی در تعلیم و تربیت کودک

1380

ربته اول در موضوع

چاپ شد

با ارایه سخنرانی

4

همایش تعامل اسلام و ایران در گستره تاریخ (همایش کشوری)

1381

مقاله برگزیده

چکیده چاپ شد

بدون سخنرانی

5

مسابقه کشوری پرسش مهر (مسابقه کشوری)

1385

رتبه دوم کشوری

چکیده چاپ شد

بدون سخنرانی

 

  حضور علمی در همایشها ی ملی و بین المللی                 

ردیف

عنوان همایش

عنوان مقاله

نوع همایش

تاریخ همایش

محل برپایی همایش

نوع ارایه در همایش

سطح چاپ مقاله

(چکیده ـ خلاصه ـ کامل)

نویسندگان مقاله

1

همایش ملی فناوری های نوین در تعلیم و تربیت

آموزش مجازی، ضرورتی محتوم در تعلیم و تربیت

ملی

9 و 10 تیر 1392

اداره کل آموزش و پرورش استان اصفهان

چاپ چکیده در کتاب مجموعه مقالات

چکیده

حمید جعفریان یسار

زهره مرشدی

حمید رضا مؤتمر

2

اولین همایش ملی اسلام و ارزش های متعالی با تأکید بر اخلاق

مقایسه وضعیت ارزشهای اخلاقی در دانشگاه آزاد قم و دانشگاه فرهنگیان قم

ملی

7 اسفند 1392

دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی تهران

ارایه شفاهی

چکیده

حمید جعفریان یسار سید مجتبی فروغی

هاشم قنبری

3

همایش ملی تغییر در برنامه درسی دوره های تحصیلی آموزش و پرورش

مطالعه سهم سرمایه فرهنگی در تغییر محتوای برنامه درسی از نگاه معلمان شهر قم

ملی

14 و 15 اسفند 1392

دانشگاه بیرجند

ارایه شفاهی

خلاصه

حمید جعفریان یسار

یوسف ایرانی

رضیه عمرانی

4

همایش ملی تغییر در برنامه درسی دوره های تحصیلی آموزش و پرورش

مطالعه سهم برخی مؤلفه های تغییر در محتوای برنامه درسی با تأکید بر فناوری اطلاعات از نگاه معلمان شهر قم

ملی

14 و 15 اسفند 1392

دانشگاه بیرجند

انتشار مقاله در لوح فشرده

کامل

حمید جعفریان یسار

بهاره سلیمانی

5

همایش ملی تربیت فرهنگی و مدیریت سبک زندگی

آسیب شناسی تربیت فرهنگی دانش آموزان دوره متوسطه

شهر قم از دیدگاه دبیران

ملی

14 و 15 اسفند 1392

دانشگاه آزاد اسلامی واحد آباده

ارایه شفاهی

کامل

بهاره سلیمانی

حمید جعفریان یسار

6

ششمین همایش ملی آموزش

میزان به کارگیری الگوهای نوین آموزشی توسط اساتید دانشگاه فرهنگیان قم و عوامل مؤثر بر آن

ملی

17 و 18 اردیبهشت 1393

دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی تهران

پوستر

چکیده

حمید جعفریان یسار سید مجتبی فروغی

هاشم قنبری

علی ابراهیمی نیا

7

ششمین همایش ملی آموزش

مقایسه میزان  به کارگیری روش های تدریس توسط معلمان شهر قم و عوامل مؤثر بر آن

ملی

17 و 18 اردیبهشت 1393

دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی تهران

پوستر

چکیده

حمید جعفریان یسار بهلره سلیمانی

8

همایش ملی فرهنگ و تکنولوژی

تأثیر تکنولوژی ارتباطات (مشام) بر سرمایه فرهنگی دانش آموزان دوره متوسطه شهر قم

ملی

21 و 22 اردیبهشت 1393

دانشگاه صنعتی شریف تهران

پوستر

چکیده

حمید جعفریان یسار

مصطفی محمدزاده

9

همایش ملی رسالت و نقش دانشگاه فرهنگیان در پرورش معلم متعهد و متخصص

معلم متعهد و متخصص دانشگاه فرهنگیان در آیینه اسناد و منابع

ملی

27 اردیبهشت 1393

دانشگاه فرهنگیان پردیس امام سجاد بیرجند

پوستر

چکیده تفصیلی

حمید جعفریان یسار

هادی آقاجانی

مصطفی محمدزاده

10

هشتمین همایش همکاری ها با عنوان تربیت اسلامی و فضای مجازی

میزان آشنایی و کاربرد فاوا و فضای مجازی در مدارس متوسطه شهر قم با تأکید بر تربیت اسلامی

ملی

27 و 28 اردیبهشت 1393

ستاد همکاری های حوزه علمیه و آموزش و پرورش قم

چاپ در کتاب مجموعه مقالات

کامل

حمید جعفریان یسار مصطفی محمدزاده

 

 

مقالات منتشره در مجلات ISI

ردیف

عنوان مجله

عنوان مقاله

شماره استاندارد مجله

ISSN

شماره مجله

تاریخ انتشار

 

 

نویسندگان مقاله

1

Reef Resources Assessment and Management Technical Paper

Comparing the effect of Philosophic-Mindedness of training managers in Qom primary schools on their philosophical thinking

1607-7393

2947

Volume 40. 2014, 1

 

 

 

حمید جعفریان یسار

علیرضا فقیهی (استاد راهنما)

محمد سیفی (استاد مشاور)

 

  کسب رتبه و جوایز                 

معلم نمونه استان قم در سال 1382

پژوهشگر برتر استان قم در سال 1384 (رتبه سوم)

پژوهشگر برتر فرهنگی استان قم (اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی قم سال 1391) رتبه دوم

 

  سوابق تدریس در دانشگاه ها                 

تدریس در دانشگاه آزاد اسلامی قم از سال 1381 تا کنون

مدرس تمام وقت مراکز تربیت معلم استان قم از سال 1385 تا کنون و نیمه وقت از سال 1381 تا 1385

تدریس در دانشگاه پیام نور قم از سال 1390 تا کنون

دو دوره تدریس در دانشگاه علمی کاربردی قم 1385 و 1386

چهار دوره تدریس در دانشکده فنی حرفه­ای قم 1388- 1389-1390-1391

سه دوره تدریس در مؤسسه آموزش عالی طلوع مهر قم1390-1391-1392


نظرات کاربران