پردیس آیت الله طالقانی(ره) قم

برنامه درسی گروه الهیات، زبان و ادبیات عرب

جهت مشاهده برنامه درسی گروه آموزش الهیات و معارف اسلامی، اینجا و جهت مشاهده برنامه درسی گروه آموزش زبان و ادبیات عربی، اینجا را کلیک کنید.

جهت مشاهده سرفصل و برنامه درسی دوره کارشناسی ارشد رشته علوم قرآن وحدیث درفایل ضمیمه کلیک کنید.


نظرات کاربران