پردیس آیت الله طالقانی(ره) قم

جناب آقای دکتر محمد حسین زارعی رضایی

مشخصات فردی: 

جناب آقای دکتر محمد حسین زارعی رضایی

سرپرست مدیریت امور پردیس های استان قم                                 

سوابق ایثارگری:

1 – جانباز : سی و پنج درصد (35 %) شیمیایی دوران دفاع مقدس.

2 – رزمنده : بیست وشش ماه حضور داوطلبانه در جبهه های حق علیه باطل در ایام دفاع مقدس.

سوابق تحصیلی:

مدارج تحصیلی دانشگاهی:

الف) کارشناسی (لیسانس): رشته حقوق قضایی؛ دانشگاه قم (مدرسه عالی تربیتی قضایی سابق) 1371 – 1368 با معدل 58/16.ب) کارشناسی ارشد ( فوق لیسانس ): رشته فقه و مبانی حقوق اسلامی دانشگاه آزاد اسلامی. واحد تهران مرکزی. 1383 – 1381 ( با کسب رتبه اول و معدل 58/18 ).

ج) عنوان پایان نامه دوره کارشناسی ارشد: خریدوفروش پول در فقه اسلامی (در 308 صفحه و دفاع با نمره 20 و درجه عالی).

ب) دوره سطح دو ( مقطع کارشناسی ) حوزه علمیه قم 1379 – 1373.

ج) دوره سطح سه ( مقطع کارشناسی ارشد ) حوزه علمیه قم 1383 - 1379.

د) دوره سطح چهار ( مقطع دکتری تخصصی ) حوزه علمیه قم 1392 – 1383.

هـ ) عنوان رساله سطح چهار (دوره دکتری تخصصی): «تصحیح انتقادی مقصد اول شرح تجرید العقائد قوشچی » (در 640 صفحه؛ و دفاع با نمره 19 و درجه عالی).

 تبصره: تاریخ مقاطع تحصیلی حوزوی بر اساس زمان شروع و پایان تقریبی امتحانات مقطع تحصیلی تنظیم شده است.

رایانامه: zareii435@gmail.com

دروس و اساتید حوزوی ( قریب 25 سال ):

الف) دوره مقدماتی (ادبیات عرب):

 1. علم صرف (صرف میر، تصریف، شرح تصریف، صرف ساده): حجج اسلام و المسلمین استاد مرحوم شیخ فتح الله روحی پور، استاد شیخ هدآیت الله مجتهدی، استاد مرحوم سید عبدالرحیم مرتضوی. استاد شیخ علی نظری سبزواری.

 2. علم نحو (عوامل ملا محسن فیض کاشانی، شرح عوامل): استاد مرحوم شیخ فتح الله روحی پور. (الهدایه و صمدیه شیخ بهایی): استاد مرحوم سید عبدالمجید مرتضوی، استاد سید علی حسینی. (کتاب السیوطی، کتاب المغنی اللبیب):  استاد سید علی حسینی.

ب) دروس سطوح عالی:

 1. کتاب اصول فقه مرحوم مظفر  جلد اول: استاد آیت الله حاج شیخ علیرضا اعرافی.

 2. کتاب اصول فقه مرحوم مظفر  جلد دوم: استاد آیت الله حاج سید هاشم حسینی بوشهری.

 3. کتاب شرح اللمعه الدمشقیه مرحوم شهید ثانی؛  جلد اول: استاد آیت الله سید اسدالله مسعودی کاشانی. مرحوم آیت الله محامی.

 4. کتاب شرح اللمعه الدمشقیه مرحوم شهید ثانی؛ جلد دوم: استاد آیت الله سید اسدالله مسعودی کاشانی. استاد آیت الله مرحوم سید محمدعلی آل غفور موسوی جزائری. آیت الله شیخ علی پناه اشتهاردی.

 5. کتاب المکاسب (المحرمه) مرحوم شیخ انصاری: استاد آیت الله مرحوم سید محمدعلی آل غفور موسوی جزائری. استاد آیت الله حاج شیخ علی محمدی  خراسانی.

 6. کتاب المکاسب (البیع) مرحوم شیخ انصاری استاد آیت الله سید احمد خاتمی.

 7. کتاب المکاسب (الخیارات) مرحوم شیخ انصاری: استاد آیت الله مرحوم سید محمدعلی آل غفور موسوی جزائری.

 8. کتاب کفایه الاصول مرحوم آخوند خراسانی  جلد اول: استاد آیت الله حاج شیخ علی محمدی  خراسانی.

 9. کتاب کفایه الاصول مرحوم آخوند خراسانی  جلد دوم استاد آیت الله حاج شیخ محمدجواد فاضل لنکرانی.

 

ج) دروس خارج فقه و اصول:

 1. درس خارج فقه دیات آیت الله حاج شیخ ناصر مکارم شیرازی (یکسال تحصیلی).

 2. درس خارج فقه قضاء مرحوم آیت الله حاج شیخ محمد فاضل لنکرانی (یکسال تحصیلی).

 3. درس خارج فقه مکاسب محرمه و کتاب البیع و الخیارات آیت الله حاج شیخ عبدالله جوادی آملی ( هشت سال تحصیلی).

 4. درس خارج فقه مکاسب محرمه آیت الله سید احمد موسوی مددی. ( دو سال تحصیلی).

 5.  درس خارج فقه کتاب النکاح آیت الله حاج سید موسی شبیری زنجانی، (سه سال تحصیلی).

 6.  درس خارج فقه کتاب الخیارات آیت الله  حاج شیخ حسین وحید خراسانی،، (سه سال تحصیلی).

 7. درس خارج فقه کتاب الزکات، بحث تطوّر اجتهاد در فقه امامیه: آیت الله حاج سید محمود هاشمی شاهرودی. (دو سال تحصیلی).

 8. درس خارج فقه کتاب ولایت فقیه.کتاب القضاء، کتاب البیع  آیت الله حاج شیخ محسن فقیهی (پنج سال تحصیلی).

 9. درس خارج اصول مبحث الحجج آیت الله حاج شیخ جعفر سبحانی تبریزی  (یکسال تحصیلی)

 10. درس خارج اصول از ابتدا تا اوایل اصول عملیه استاد آیت الله حاج شیخ محسن فقیهی (هشت سال تحصیلی).

د) دروس معقول (منطق، فلسفه، کلام و عرفان و هیئت) شامل:

1. کتاب المنطق المظفر. مدرس: استاد آیت الله حاج شیخ غلامرضا فیاضی.

2. کتاب حاشیه علی تهذیب المنطق تفتازانی. (بخشی از کتاب) مدرس: استاد آیت الله هادوی تهرانی.

3. کتاب بدایة الحکمة علامه طباطبایی. مدرس استاد حاج آقا سعید پرنده غیبی.

4.کتاب نهایة الحکمه، علامه طباطبایی مدرس: آیت الله حاج شیخ علی محمدی خراسانی و استاد حسن معلمی.

5. کتاب شرح اشارات بوعلی، آیت الله حاج شیخ غلامرضا فیاضی. مرحوم استاد حاج شیخ مهدی مهندسی.

6. کتاب اللهیات الشفاء بوعلی، آیت الله حاج شیخ حسن رمضانی خراسانی.

7.کتاب الاسفار الاربعه ملاصدرای شیرازی؛ استاد آیت الله حاج شیخ غلامرضا فیاضی (بخش های اندکی از کتاب).

8. کتاب التمهید القواعد ابن ترکه اصفهانی در عرفان، مدرس آیت الله حاج شیخ حسن رمضانی خراسانی.

9. کتاب شرح فصوص الحکم داوود القیصری. مدرس آیت الله حاج شیخ حسن رمضانی خراسانی (ادامه دارد).

10. تشریح الافلاک شیخ بهایی در علم هیئت مدرس آیت الله حاج شیخ حسن رمضانی خراسانی.

11. کتاب کشف المراد فی شرح التجرید الاعتقاد خواجه نصیرالدین طوسی؛ تألیف علامه حلی (ره) مدرس: آیت الله دکتر احمد بهشتی.

سوابق آموزشی و تدریس:

 1. تدریس در دانشگاه صنعتی امیرکبیر تهران: (دروس معارف اسلامی: آشنایی با قانون اساسی جمهوری اسلامی، اخلاق اسلامی، آیین زندگی و اخلاق کاربردی، اندیشه اسلامی 1 و 2).

 2.  تدریس در دانشگاه دولتی هنر تهران: (دروس معارف اسلامی: اندیشه اسلامی 1 و 2، انسان در اسلام، آشنایی با قانون اساسی و اخلاق اسلامی).

 3.  تدریس در دانشگاه شاهد تهران: (دروس معارف اسلامی: اخلاق اسلامی).

 4.  تدریس در موسسه آموزش عالی سوره تهران (وابسته به حوزه هنری سازمان تبلیغات اسلامی): (دروس معارف اسلامی: اخلاق اسلامی، اندیشه اسلامی 1 و 2).

 5.  تدریس در موسسه آموزش عالی طلوع مهر قم (در مقطع کارشناسی ارشد فقه و حقوق خصوصی): دروس تخصصی شامل: درس فقه 2  و 3 (متن: کتاب المکاسب شیخ انصاری بخش کتاب البیع)، درس اصول فقه  2 و 3 (کتاب الاصول الفقه مرحوم مظفر).

 6.  تدریس در  دانشگاه دولتی قم؛ ( دروس معارف اسلامی: اندیشه اسلامی 1).

 7.  تدریس در دانشگاه آزاد اسلامی واحد قم (کارشناسی ارشد.)؛ منطق  (مقطع کارشناسی): منطق، فلسفه، فلسفه اخلاق، دروس معارف اسلامی شامل: آیین زندگی و اخلاق کاربردی، انسان در اسلام، اندیشه اسلامی 1 و 2، آشنایی با قانون اساسی جمهوری اسلامی، حقوق سیاسی و اجتماعی در اسلام.

 8. تدریس در دانشگاه فرهنگیان: الف) پردیس آیة الله طالقانی(ره) قم: دروس تخصصی: مبادی فقه و اصول، فقه 1 و 2 و 3، کلام اسلامی 1 و 2 و 3، فلسفه اسلامی 1 و 2 و 3، کلیات عرفان اسلامی، قرائت متون عرفانی، روش تدریس دروس دینی و قرآن، دروس معارف اسلامی شامل: انسان در اسلامی، اندیشه اسلامی 1 و 2، حقوق سیاسی و اجتماعی در اسلام، اخلاق اسلامی، آیین زندگی و اخلاق کاربردی، آشنایی با قانون اساسی جمهوری اسلامی.  ب) پردیس حضرت معصومه (س) قم: دروس معارف اسلامی: آشنایی با نهج البلاغه، آیین زندگی و اخلاق کاربردی. ج) مرکز آموزش عالی شهید مدنی(ره) قم: درس منطق 1 و 2، درس فلسفه 1 و 2، دروس معارف اسلامی: آشنایی با قرآن کریم، آشنایی با نهج البلاغه، آیین زندگی و اخلاق کاربردی، حقوق سیاسی و اجتماعی در اسلام، انسان در اسلام، اندیشه اسلامی 1 و 2، اخلاق اسلامی.

 9. تدریس در مرکز آموزش ضمن خدمت آموزش وپرورش قم: روش تدریس دروس دینی و قرآن.

سوابق پژوهشی:

الف) طرح و پایان نامه و رساله:

 1. تدوین طرح پژوهشی در موضوع فلسفه اخلاق با عنوان « بررسی مکاتب وظیفه گرایانه » در140 صفحه زیر نظر حجت الاسلام و المسلمین استاد دکتر محمود فتحعلی ارائه به معاونت آموزشی و پژوهشی نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه ها سال 1381.

 2. تدوین پایان نامه کارشناسی ارشد با عنوان « خرید و فروش پول در فقه اسلامی» در 308 صفحه؛ دفاع با درجه عالی و نمره بیست (20) استاد راهنما جناب آقای دکتر مجید وزیری، استاد مشاور آقای دکتر محمد سپهری.

 3. تدوین پایان نامه دوره سطح چهار حوزه علمیه قم (دکترای تخصصی) با عنوان «تصحیح انتقادی مقصد اول شرح تجرید العقائد فاضل قوشچی» در 640 صفحه؛ دفاع با درجه عالی و نمره  نوزده (19) استاد راهنما جناب حجت الاسلام والمسلمین آقای دکتر عبدالرحیم سلیمانی بهبهانی، استاد مشاور جناب حجت الاسلام والمسلمین آقای دکتر محمدرضا امامی نیا.

ب) مقالات علمی چاپ شده یا ارائه شده در همایش های ملی:

 1. تدوین مقاله با عنوان: «افضلیت امامان اهل بیت (علیهم السلام) بر پیامبران پیشین» چاپ در مجله اندیشه های روشن 3 که به عنوان مجموعه مقالات اساتید مراکز تربیت معلم استان قم انتشار یافت.

 2. تدوین و ارائه مقاله با عنوان: «بازنگری مفهوم اخلاق با تأکید بر دیدگاه کانت» و ارائه در اولین همایش ملی راهکارهای توسعه و ترویج علوم تربیتی و روانشناسی، مشاوره و آموزش در ایران. آبان 1394.

 3. تدوین و ارائه مقاله با عنوان: «بررسی جایگاه سردستگی در حقوق کیفری ایران با رویکرد به قانون مجازات اسلامی مصوب 1392» و دریافت گواهی پذیرش و ارائه آن در اولین همایش ملی پژوهش های نوین در حوزه علوم انسانی و مطالعات اجتماعی ایران، اسفند 1394.

 4. تدوین و ارائه مقاله با عنوان: «بررسی جایگاه تعدد مادی جرم در قانون مجازات اسلامی مصوب 1392» و دریافت گواهی پذیرش و ارائه آن در اولین همایش ملی پژوهش های نوین در حوزه علوم انسانی و مطالعات اجتماعی ایران. اسفند 1394.

 5. تدوین و ارائه مقاله تحت عنوان «ملازمه اخلاق، فرهنگ و جامعه در تربیت فرهنگی» ارائه در اولین همایش بین المللی و دومین همایش ملی اسلام و ارزش های متعالی با تأکید بر فرهنگ در دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی (ره) اردیبهشت 1395.

 6.  تدوین مقاله با عنوان : « آموزش توحید افعالی در قرآن به کودکان دبستانی با تاکید بر دیدگاه حکیم فرزانه آیت الله جوادی آملی» همایش کشوری دانش موضوعی - تربیتی در آموزش دینی و قرآن مقطع ابتدایی (با امتیازISC) دانشگاه فرهنگیان استان قم به میزبانی پردیس حضرت معصومه (س) قم.

 1. چاپ کتاب:

 1. «کتاب شرح تجرید العقائد فاضل قوشچی» (تصحیح و تعلیق و تحقیق) قم: انتشارات رائد، تابستان 1393.

 2.  «کتاب نگاهی به اصول حاکم در مدیریت اسلامی» (مشاور و ناظر محتوایی طرح) قم؛ نشر مؤسسه فرهنگی هنری راه فخرالائمه علیهم السلام و بنیاد فقهی مدیریت اسلامی، تابستان 1394.

 1. داوری مقالات همایش:

1. داوری مقالات اولین همایش بین المللی و دومین همایش ملی اسلام و ارزش های متعالی با تأکید بر فرهنگ در دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی (ره) اردیبهشت 1395.

2. داوری مقالات اولین همایش کشوری دانش موضوعی - تربیتی در آموزش دینی و قرآن مقطع ابتدایی (با امتیازISC). دانشگاه فرهنگیان قم به میزبانی پردیس حضرت معصومه (س) قم.

3. داوری مقالات اولین جشنواره کشوری جشنواره دانش موضوعی - تربیتی در آموزش اللهیات و معارف اسلامی دانشگاه فرهنگیان قم به میزبانی پردیس آیت الله طالقانی (ره) قم.

هـ) راهنمایی پایان نامه های دوره کارشناسی ارشد ( فوق لیسانس):

 1. عنوان: « تأثیر محرم و قیام سیدالشهدا علیه السلام بر مبارزات سیاسی امام خمینی (ره)» کارشناسی ارشد رشته اللهیات و معارف اسلامی گرایش شناخت اندیشه های امام خمینی (ره)، دانشجو آقای حمیدرضا نوروزی.

 2. عنوان: «سیاست جنایی تقنینی و قضایی جمهوری اسلامی ایران در قبال سردستگی گروه مجرمانه سازمان یافته» کارشناسی ارشد رشته حقوق قضایی گرایش جزا و جرم شناسی، دانشجو آقای امیرابراهیمی.

 3.  عنوان: «تحولات قانونی حادث در قلمرو تداخل جنایات با تأکید بر قتل عمدی» کارشناسی ارشد رشته حقوق قضایی گرایش جزا و جرم شناسی؛ دانشجو آقای نقی هادی.

 4.  عنوان: « جرائم احزاب سیاسی در حقوق کیفری ایران » کارشناسی ارشد رشته حقوق قضایی گرایش جزا و جرم شناسی؛ دانشجو آقای روح الله گودرزی.

 5.  عنوان: «معیارهای دادرسی عادلانه ناظر به توقیف متهم» کارشناسی ارشد رشته حقوق قضایی گرایش جزا و جرم شناسی، دانشجو آقای مرتضی قاسمی مبرا.

 6.  عنوان: «تحولات قانونی حادث بر  تعدد مادی جرم با تأکید بر قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1392»  کارشناسی ارشد رشته حقوق قضایی گرایش جزا و جرم شناسی؛ دانشجو سرکار خانم زینب محمدی.

 7. عنوان: «بررسی فقهی حقوقی دیه در ماه های حرام در فقه امامیه و مذاهب چهارگانه»  کارشناسی ارشد رشته حقوق قضایی گرایش جزا و جرم شناسی: دانشجو آقای روح الله فراهانی.

 8.  عنوان: «بررسی  قاعده اقدام در قلمرو حقوق کیفری»  کارشناسی ارشد رشته حقوق قضایی گرایش جزا و جرم شناسی دانشجو آقای سید مرتضی حسینی نسب.

 9. عنوان: «پیامدهای مشاغل کاذب بر بزهکاری زنان (مطالعه موردی شهر قم)، کارشناسی ارشد رشته حقوق قضایی گرایش جزا و جرم شناسی: دانشجو  سرکار خانم فهیمه ماهیدشتی.  

 10. عنوان: «پیشگیری از جرم از طریق طراحی محیطی (مطالعه موردی شهر نورآباد لرستان) » کارشناسی ارشد رشته حقوق قضایی گرایش جزا و جرم شناسی، دانشجو:  آقای محمداحسان همتی.    

و) مشاور پایان نامه های دوره کارشناسی ارشد ( فوق لیسانس):

 1.  عنوان: «فلسفه عزاداری برای امام حسین علیه السلام و آسیب های آن از دیدگاه امام خمینی»  کارشناسی ارشد رشته اللهیات و معارف اسلامی گرایش شناخت اندیشه های امام خمینی (ره): دانشجو آقای سید ابراهیم رسولی.  

 2. عنوان: « تجلی آیات نورانی قرآن کریم در اندیشه امام خمینی (ره) با تأکید بر تزکیه و تعلیم» کارشناسی ارشد رشته اللهیات و معارف اسلامی گرایش شناخت اندیشه های امام خمینی (ره) دانشجو آقای حسین شاطر.  

 3. عنوان: « بررسی فقهی و حقوقی قاعده اعانه بر اثم » کارشناسی ارشد رشته حقوق قضایی گرایش جزا و جرم شناسی: دانشجو آقای سید محمود محمدی تبار.

ز) پایان نامه های در حال راهنمایی یا مشاوره دوره کارشناسی ارشد ( فوق لیسانس):

 1. عنوان: « معیارهای صدور قرارهای تأمینی و نظارتی در قانون آیین دادرسی کیفری جمهوری اسلامی ایران» کارشناسی ارشد رشته حقوق قضایی گرایش جزا و جرم شناسی: دانشجو آقای عباس پاسدار.

 2. عنوان: « تحلیل جرم شناسی سرقت از منازل با تأکید بر نظریه فعالیت روزانه ( نظریه فلسون ) کارشناسی ارشد رشته حقوق قضایی گرایش جزا و جرم شناسی: دانشجو آقای  موسی پور قبادی.

 3. عنوان: «بررسی نقش سازوکار استخدامی در پیشگیری از جرم » کارشناسی ارشد رشته حقوق قضایی گرایش جزا و جرم شناسی دانشجو: آقای علی اصغر اکبریان.  

 4. عنوان «مطالعه تطبیقی مسئولیت کیفری ناشی از فعل غیر در قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1392 با فقه شیعه » کارشناسی ارشد رشته حقوق قضایی گرایش جزا و جرم شناسی دانشجو: آقای مجید متولی.  

 5. عنوان: « بررسی جایگاه امام حسین (ع) در منابع اهل سنت با تأکید بر منابع تفسیری و روایی » کارشناسی ارشد رشته اللهیات و معارف اسلامی، گرایش علوم قرآن و حدیث. دانشجو: آقای عبدالحسین رئیسی. (دانشگاه فرهنگیان، پردیس آیت الله طالقانی «ره» قم).

 6. عنوان: «نقش عرف در حدود، قصاص و دیات» کارشناسی ارشد رشته حقوق قضایی گرایش جزا و جرم شناسی دانشجو: آقای سید مهدی قائم فرد.

 7. عنوان: «نقش و جایگاه روحیه جهادی در سبک زندگی اسلامی» سطح سه گرایش فقه و اصول. طلبه: جناب آقای غلامرضا شاهلو (مرکز مدیریت حوزه علمیه قم).

 8. عنوان: «بررسی تطبیقی حقوق و تکالیف هیئت منصفه در حقوق کیفری ایران و امریکا» کارشناسی ارشد رشته حقوق قضایی گرایش جزا و جرم شناسی دانشجو: آقای مرتضی خادمی شورمستی.

 9. عنوان: «جایگاه قاعده دفع افسد به فاسد در حقوق کیفری ایران»  کارشناسی ارشد رشته حقوق قضایی گرایش جزا و جرم شناسی دانشجو: آقای علی شمسی ارمندی.

سوابق اجرایی:

 1. سرپرست مدیریت امور پردیس های دانشگاه فرهنگیان در استان قم از 19/02/1394 تا کنون.

 2. سرپرست پردیس آیت الله طالقانی (ره) دانشگاه فرهنگیان استان قم از 22/06/1393  لغایت 22/09/1395.

 3. معاون گروه معارف اسلامی عمومی پردیس آیت الله طالقانی (ره) قم از 01/07/93 لغایت 31/06/1396.

 4. معاون برنامه ریزی و اداری مالی اداره کل بهزیستی استان قم از 01/10/1377 لغایت  31/01/1379.

 5. مشاور مدیرکل و کارشناس مسئول امور حقوقی اداره کل آموزش و پرورش استان قم 1375  لغایت 1377.

 6. قائم مقام معاون دانشجویی دانشگاه علوم پزشکی فاطمیّه قم سال 1379  لغایت 1380.

 7.  مشاور اجتماعی سیاسی دانشگاه علوم پزشکی فاطمیّه قم سال 1379  لغایت 1380.

 8. مشاور محتوایی و دبیر شورای راهبردی رادیو سراسری معارف صدای جمهوری اسلامی ایران سال 1385 لغایت 1386.

 9. مشاور حقوقی مدیرکل سازمان بهزیستی استان قم سال 1377 لغایت 1378.

 10. مدیر امور پژوهشی و تدوین کتب موسسه فرهنگی هنری راه فخر الأئمه علیهم السلام 1388 لغایت 1393.

 11. مدیر گروه دروس دینی و قرآن اداره آموزش وپرورش ناحیه 4 قم. سال 1379 و 1381.

 12. کارشناس امور حقوقی شرکت ملی گاز ایران. منطقه خوزستان  1371 لغایت1372.

 13. کارشناس ناظر علمی محتوایی برنامه های فلسفی (آیین حکمت. ستارگان حکمت و...)، عرفانی (عرفان اسلامی و...) و فقهی (زمزم احکام، مبانی فقاهت، فقه آل محمد «ص» و...) رادیو سراسری معارف از  11/05/1384 لغایت 22/06/1393. (قریب 10 سال)

 14. سرپرستی ( کارشناس مسئول ) کارشناسی مشارکت های مردمی و سرپرستی کارشناسی شوراهای آموزش وپرورش اداره کل آموزش و پرورش استان قم. سال 1376 لغایت 1377.

 15. نماینده معلمان و عضو شورای راهبردی مدرسه علوم و معارف اسلامی صدرای قم1387 تا 1393. 

 16. معاون فرهنگی مدیر ثابت هتل « کریستالة الاصیل » از طرف بعثه مقام معظم رهبری در مکه معظمه1387.

 17. پژوهشگر مرکز پاسخگویی به شبهات (وابسته مرکز مدیریت حوزه علمیه قم). سال 1379 لغایت 1381.

 18. پژوهشگر بخش پاسخ به سؤالات موسسه امام صادق (ع) حوزه علمیه قم. ( زیر نظر حضرت آیت الله سبحانی) سال 1379 لغایت 1381.

 19. عضو و دبیر کمیته استانی هیات أمناء دانشگاه فرهنگیان در استان قم. سال 1393 تا کنون.

 20. رئیس شورای مدیریت امور پردیس های دانشگاه فرهنگیان در استان قم سال 1394 تاکنون.

 21. رئیس شوراهای تخصصی:  الف) پژوهشی ب) فرهنگی و اجتماعی. ج) دانشجویی. د) نظارت و ارزیابی. هـ) آموزشی. و) تحصیلات تکمیلی؛ دانشگاه فرهنگیان استان قم. سال 1395 تاکنون.

 22. رئیس ستاد برنامه ریزی همایش دانش موضوعی - تربیتی در آموزش دینی و قرآن مقطع ابتدایی سال1396.

 23. رئیس ستاد برنامه ریزی جشنواره دانش موضوعی - تربیتی در آموزش اللهیات و معارف اسلامی سال1397                                                          

« و ما توفیقی الا بالله، علیه توکلت و الیه انیب»

 


نظرات کاربران