پردیس آیت الله طالقانی(ره) قم

جناب آقای دکتر علی اصغر فیضی پور

  مشخصات فردی                 

نام و نام خانوادگی: علی اصغر فیضی پور (سام دلیری)

نام پدر: نورالله

تاریخ تولد: 1348ش.

محل تولد: کلاردشت.   

 آدرس رایانامه: A.feizipour48@gmail.com

 

  سوابق ایثارگری                 

1. عضو عادی بسیج، 1359 تا1361ش.

2. عضوفعال بسیج ، 1362 تاکنون.

3. عضو گردان عاشورا،  1380ش، تاکنون.(گردان123).

4. حضور در جبهه های حقّ علیه باطل، (چهارده) 14 ماه.

5. عضو بسیج اساتید دانشگاهها،  1389 تاکنون.

6.  مسؤول واحد علمی و پژوهشی بسیج دانشجویی دانشگاه تهران.

7. جانباز شیمیایی بدون درصد.       

 

  تحصیلات جدید (دانشگاهی)                 

- دیپلم: فرهنگ و ادب ، مجتمع ایثارگران شهید زین الدین قم،1371ش.

- لیسانس:  فقه و مبانی حقوق اسلامی، دانشگاه تهران،1377ش.

- فوق لیسانس: فلسفه وکلام اسلامی، مؤسسة امام صادق(علیهالسلام) ،1381ش. (پیوسته).

- دکتری: فلسفه وکلام اسلامی، مؤسسه امام صادق (علیهالسلام) ،  1392ش. (پیوسته).

 

  تحصیلات قدیم (حوزوی)                 

- پایه 10 (کتبی و شفاهی)،  پایان سطح ؛  1380 ش.

- خارج فقه واصول؛ (14 سال)؛  (با 5 نوبت مصاحبه علمی).

- سطح 2 (لیسانس)؛  1373ش.

- سطح 3 (فوق لیسانس)؛  1381ش.

- سطح 4 (دکتری)؛  1392ش.

 

  سوابق علمی - تدریسی                 

1.  مدرس رسمی (عضو هیأت علمی)،  دانشگاه فرهنگیان استان قم.

2. استادیاردانشگاهامام صادق(ع) ،  1389  تاکنون.

3.  مدرس مراکزتربیت معلم استان کرمانشاه ،  تهران و قم.

4. مدرس دانشگاه آزاد اسلامی قم 1383تاکنون.

5. مدرس دورههای کوتاه مدت آموزش و پرورش؛  از1371 تاکنون.

6.  مدرس آموزش خانواده،  از1384تاکنون.

7. مدرس دانشگاه اصول دین، از1387تاکنون.

8. مدرس دانشگاه علوم قرآنی، از 1383تاکنون.

9. مدرس مرکز جهانی علوم اسلامی(جامعه المصطفی (، از سال 82

10 . مدرس مؤسسةامام رضا(علیهالسلام)  ، دورةکارشناسی ارشد، 1389-1390ش.

11.  مدرس حوزه علمیة شهید بهشتی نوشهر، 1362 تا1364ش.

12. مدرس حوزة علمیة قم، 1364 تا 1385ش.

13. مدرس حوزة علمیة شهرستان صحنه (خواهران و برادران)؛  1374-1375ش.

14. مدرس دورة آموزشی مدیران حوزه های علمیة خواهران سراسر کشور.

15. مدرس دوره های آموزشی سپاه پاسداران، ارتش ج .ا ، بنیادجانبازان، جهادسازندگی، نیروی انتظامی و.... از سال 1364 تاکنون

16. مدرس دانشگاههای غیرانتفاعی قم از سال 84

17. مدرس کارگاههای آموزشی فرهنگیان استان قم.

18. مدرس کلاسهای تقویتی کنکور مراکز ایثارگران و شاهد.

19. مدرس روخوانی و روانخوانی، تجوید و معارف قرآنی از سال   1364  تا کنون.

 

  دروسی که از سال 1364 تاکنون تدریس شده است                 

1) آموزش روخوانی و روان خوانی قرآن کریم.      2) آموزش تجوید و آواشناسی.    3) روش تدریس قرآن کریم.

4) روش تدریس تعلیمات دینی.    5) روش تدریس احکام؛ (عبادی، سیاسی و اقتصادی).  6) فقه؛  (لمعه و شرح لمعه).

7) اُصول الفقه؛ (مبادی فقه و اصول، معالم الاصول، اصول المظفر ، الموجز، اصول الاستنباط)   8) جهان بینی اسلامی  1 تا 5.

9) معارف اسلامی 1 و 2.    10) تعلیم و تربیت اسلامی.      11) اخلاق عمومی و تخصصی.  12) تاریخ تحلیلی صدر اسلام.

13) تاریخ اسلامی( تخصصی 1 تا 4).  14) کلیات علوم اسلامی.     15) کلیات عرفان نظری و عملی.   16) کلیات عرفان اسلامی.

 17) کلیات عرفان و اخلاق.   18) منطق 1 تا 3.     19) کلیات فلسفه.    20) فلسفه اسلامی 1 تا 4.

21) کلام اسلامی 1 تا 3؛ (شرح باب حادی عشر، تجریدالاعتقاد، الالهیات، آشنایی با کلام اسلامی و ... ).      22) کلام جدید.

 23) کلام مسیحیت.      24) اندیشه اسلامی 1 و 2.      25)  آشنایی با قانون اساسی.    26) انقلاب اسلامی و ریشه های آن.

27) اندیشة سیاسی امام خمینی (ره).   27) وصیت نامه امام خمینی (ره).      29) فلسفه تربیت در ج.ا.ا.   30) فلسفه تربیت رسمی و عمومی.

31) سیاست در نهج البلاغه.     32) قرآن و نهج البلاغه (تطبیقی).  33) جامعه شناسی سیاسی.    34) تهاجم فرهنگی و راه های مقابله با آن.

35) انسان در اسلام.   36) انسان شناسی در قرآن.      37) عقل شناسی.   38) دین شناسی.    39) حقوق شهروندی در اسلام.

40) شرح رساله حقوق امام سجاد(علیه السلام).   41) نقش اجتماعی معلم.    42) آشنایی با فلسفه اسلامی.  43) فلسفة معلّمی در الهیات.

44) فلسفة معلّمی در ادبیات عرب.     45) برنامه ریزی درسی در آموزش الهیات.     46) تربیت در سیرة پیامبر (صلی الله علیه و آله) .

47) تربیت در سیرة چهارده معصوم (علیهم السلام) .     48) تفسیر موضوعی نهج البلاغه.    49) تفسیر موضوعی قرآن کریم.

50) آشنایی با معارف قرآن.       51) صرف و نحو مقدماتی و عالی.    52) صنایع ادبی (معانی، بیان و بدیع).

53) تحلیل اندیشه های تربیتی با تأکید بر تفکّر اسلامی.    54)  تفکّر فلسفی در قرآن کریم.     55) تاریخ فلسفة غرب.

56) تاریخ فلسفة اسلامی.   57) تاریخ کلام اسلامی.    58) آشنایی با فرق و مذاهب اسلامی.    59) تاریخ فرهنگ و تمدن اسلامی.

60) آشنایی با متون اسلامی.    61) نهاد خانواده در اسلام و ایران.    62) دانش خانواده و جمعیت.    63) حقوق اداری.

64) آشنایی با قانون تخلفات اداری.    65) سیرة تربیتی پیامبر و ائمه با تأکید بر دوره کودکی.  66)  فقه تطبیقی؛ (شیعه و فقه مذاهب اربعه).

 

  سوابق علمی - پژوهشی                 

1.  اهداف آفرینش انسان از دیدگاه قرآن و حدیث؛  ناشر؛  دانشکدة اصولالدین؛

2. چرایی و چگونگی نَقش آفرینی مُعَلِّم، در نِظامِ تَعلیم و تَربیت اِسلامی؛ ناشر؛ فرتاب. (ظفر).

3. شورا در اسلام و قانون اساسی؛ نشر شاکر؛

4.  آموزش منطق؛ منتشران؛ تهران.

5. تدوین و انتشار 11 شماره مجلة همدلی کودک و نوجوان.

الف: دین و عقلانیّت (معناشناسی دین ، عقل، عقلانیّت و پیشینۀ تاریخی آن)؛   ب: دین و عقلانیّت (چالش های عقل و دین)؛

ج: دین و عقلانیّت (نسبت عقل و دین از منظر اندیشمندان اسلامی و غربی).

د: آموزش منطق     هـ : آموزس فلسفه      و: روش تدریس قرآن کریم   ز: روش تدریس دینی.

 

  مقالات چاپ شده                 

1. امام علی(علیه السلام) از زبان دیگران/  مجلهی تخصصی کلام اسلامی.

2. جوان از دیدگاه معصومین(علیهم السلام)  / کنگره بزرگداشت آیتالله فلسفی.

3. تعریف هرمنوتیک در گذر تاریخ  /اندیشه های روشن.

4. آموزش و پرورش، آسیبها و راههای برونرفت از آن  / اندیشه های روشن.

5. فلسفهی سقوط حکومتها و تمدنها از دیدگاه قرآن /   نشریه علمی فرهنگی تبیان.

6. کتابنامه  / گاهنامه فلسفی نسیم حکمت(2)

7.فکر و اندیشه و جایگاه آن در مباحث منطق /گاهنامهی فلسفی نسیم حکمت. (3) .

8. جایگاه و فلسفهی روزه/(گویه و صبا).

9. علل اقتصادی سقوط حکومتها و تمدنها از دیدگاه قرآن/  (گویه ).

10. علل سیاسی سقوط حکومتها و تمدنها از دیدگاه قرآن/ (گویه ).

11. علل فرهنگی حکومتها و تمدنها از دیدگاه قرآن / (گویه ).

12. علل اخلاقی حکومتها و تمدنها از دیدگاه قرآن/  (گویه).

13. فضایل امام علی(علیه السلام) از منظر غیرشیعه/  (گویه).

14. فلسطین و فلسفهی مبارزه با رژیم صهیونیستی/  (ابتکار).

15. آمریکا و ابعاد مبارزه با آن/  (رواق نور).

16. جایگاه شورا و فلسفهی مشورت/ (رواق نور).

17. مشارکت آگاهانه/  (رواق نور).

18. مبانی شورا در اسلام/ (اعتماد ملی).

19. فرهنگ عاشورایی/ (گویه).

20. اسلام و فرهنگ خدمترسانی/ (گویه).

21. نوگرایی درفقه آری یانه؟ (کتاب نقد).

22. مشورت در اندیشه سیاسی امام علی(ع) (کتاب نقد).

23. دانشگاه اسلامی تجربه ای تکرارشدنی (حیات).

24. آموزش و پرورش کلیدی ترین سنگر انقلاب (گویه).

25. عقل و وحی در مکتب تفکیک ( مجمع عالی حکمت اسلامی).

26. معرفی عالمان فرهیخته کلارستاق مازندران؛ 5 قسمت، (ماهنامة مسک).

27. « انتخابات ؛ کلیدی ترین  تَجَلّیِ  مشارکتِ سیاسی  درنظامِ مردم سالارِ دینی ».

28. بازخوانی اندیشة سیاسی امام خمینی(ره). (فصل نامة حیات).

29. فلسفة آفرینش انسان؛ 2 قسمت (نشریة مجمع عالی حکمت).

30. بازخوانی نظم و رابطة آن با حیات طیبه. (دانشگاه فرهنگیان).

31. باز خوانی عقل و وحی در مکتب تفکیک (مجلة پژوهش نامه، دانشگاه فرهنگیان).

 

  عضویت در مراکز علمی - پژوهشی                 

1) پژوهشگردانشنامة سیرة پیامبراکرم(ص)،پژوهشگاه باقرالعلوم.

2) عضو کارگروه پژوهشی پژوهشگاه تعلیم و تربیت وزارت آ و پ.

3) عضوگروه اخلاق دانشنامه قرآن شناسی،( پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی).1386تا1389.

4) عضو متخصص بررسی تألیفات فرهنگیان استان قم.

5) ناظرعلمی پژوهشهای آموزش و پرورش استان قم.

6) داور مقالات پرسش مهر از سال 1383 تا 1386

7) عضوهیأت تحریریة مجلة کتاب نقد، (پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی)

8)  قائم مقام مدیر مسئول و سردبیر مجلة کتاب نقد، (پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی).1390ت1391.

9) سردبیرو مدیر هیأت تحریریة مجلة همدلی کودک ونوجوان (سازمان تبلیغات اسلامی مناطق ویژه )

10)  مسئول واحد پژوهش بسیج دانشجویی دانشگاه تهران.

11) ناظر علمی پژوهشهای فرهنگی ستاد منطقه 2 کشوری سازمان تبلیغات اسلامی.

12) دبیر واحد فرق و مذاهب ستاد منطقة 2 کشوری س.ت.ا، از1368تا1384ش.

13)  عضو هیأت تحریریهی مجلهی همدلی بزرگسالان.

14) عضو گروه علمی کنگرهی بزرگداشت آیتالله فلسفی، علامهی امینی و آیت الله بهاءالدینی.

15) عضو گروه تدوین متون درسی حوزه های علمیة خواهران.

16) استاد راهنمای چند پایاننامه دانشجویی در دانشگاه علوم قرآنی و دانشگاه فرهنگیان.  

17) استاد داور چند پایاننامه دانشجویی دردانشگاه علوم قرآنی.

18) عضو کمیته پژوهشی مرکز آموزش عالی شهیدمدنی قم.

19) مشاور علمی –  مذهبی دانشگاه امام صادق(ع).(تهران).

20) عضو شورای سیاست گذاری همایش ملّی تشیع در طبرستان.

21) عضو گروه علمی  فلسفه علوم انسانی؛ مجمع  عالی حکمت اسلامی.

22) عضو گروه علمی کلام مجمع؛  عالی حکمت اسلامی.

 

  سوابق اجرایی -  مدیریتی                 

1)  ریاست آموزش و پرورش ناحیه یک (1) قم.

2) دبیر شورای آموزش و پرورش شهرستان قم.

3) عضو شورای آموزش و پرورش استان قم.

4) دبیر هیأت رسیدگی به تخلفات اداری سازمان آموزش و پرورش استان قم.

5) نایب رئیس رسیدگی به تخلفات اداری سازمان آموزش و پرورش استان قم.

6) مسؤول کمیتة بسیج دانشآموزی و فرهنگیان  ناحیة یک (1) قم.

7) عضو منتخب اوّل فرهنگیان قم در نظام پیشنهادات (2 دوره)

8) عضو گروه اخلاق دانشنامه قرآنشناسی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشة اسلامی.

9) قائم مقام مدیر مسؤول و سردبیر فصلنامه کتاب نقد پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی.1390تا 1391.

10) عضو شورای راهبردی طلاب شهرستان های نوشهر، چالوس وکلاردشت.

11) مدیرآموزش شورای راهبردی طلاب ...

12) معاونت فرهنگی و مسؤول کانون قرآن  سازمان تبلیغات اسلامی غرب استان کرمانشاه، (شهرستان های اسلام آباد،گیلان غرب، سرپل ذهاب و قصرشیرین 1371تا1373ش).

13) دبیرستاد اقامة نماز (استان کرمانشاه ، 1374تا1375ش(

14) مسؤول امور فرهنگی مراکزتربیت معلم استان کرمانشاه،( 1371تا1374ش.)

15) نایب رئیس کمسیون ایثاگران دانشگاه تهران،(1376-1377ش.)

16) مسؤول واحد فرهنگی دانشگاه تهران، (1375تا1377ش.)

17) مدیر گروه فلسفه ومنطق (10 سال)

18) سردبیر مجله  همدلی کودک و نوجوان.

 19) عضو هیأت امناء امام زاده فضل الله،(مرزن آباد).

20) مسؤول تبلیغات بسیج منطقهی مرزنآباد.1360-62ش.

21) مدیر کتابخانه حوزه علمیه شهید بهشتی نوشهر.1362-65ش.

22) مسؤول کمیتۀ  پشتیبانی انتخابات منطقة یک (1) قم 1384ش.


نظرات کاربران