پردیس آیت الله طالقانی(ره) قم

جناب آقای علی بحرینی

سوابق تحصیلات:

1- کاردانی دبیری رشته آموزش دینی وعربی از تربیت معلم آیت الله طالقانی (ره) قم

2- کارشناسی رشته الهیات ومعارف اسلامی از دانشگاه آزاد اسلامی قم

3- کارشناسی ارشد رشته علوم قرآن وحدیث از دانشگاه علوم وتحقیقات تهران

سوابق پژوهشی:

1- مقاله با موضوع :بررسی مسئله رجعیت از دیدگاه آیات قرآن  وروایات شعیه واهل تسنن قرن 7تا 10 هجری

2- مقاله با موضوع : چالش های دینی ومذهبی دانش آموزان در مقطع تحصیلی راهنمایی ودبیرستان

3- مقاله با موضوع : پدیده قاچاق کالا، عوامل وانگیزه های آن وپیامد های اجتماعی وسیاسی وفرهنگی مصرف کالای خارجی وقاچاق

سوابق شغلی:

1- مدیر مدارس ناحیه4 حدود 10سال

2- تدریس در مدارس ناحیه 4 بمدت 10سال

3- کارشناس واحد خدمات وکارپردازی ناحیه 4

4- کارشناس تکنولوژی مرکز آموزش عالی شهید مدنی

5- معاون مهد قرآن کریم استان بمدت 10سال

6- مسئول کانون قرآن بعثت دربخش قنوات حدود 15سال

7- کارشناس حراست پردیس آیت الله طالقانی (ره) قم از سال 96 تاکنون

کسب رتبه :

1- کسب رتبه اول مسابقات کشوری حفظ قرآن کریم

2- کسب رتبه اول میزان قبولی با مدیریت مدرسه شهید اشرفی اصفهانی درسال 75

شماره تلفن 33209194

 


نظرات کاربران