پردیس آیت الله طالقانی(ره) قم

کارشناس هوشمندسازی؛ جناب آقای اسماعیل کرباسی کلجاهی

 

  •   سوابق  تحصیلی 

  1.  

  2.  

  3.  

  • سوابق پژوهشی

  • افتخارات

  • سوابق کاری

  1. م

شماره تلفن : 33209199


نظرات کاربران