پردیس آیت الله طالقانی(ره) قم

ساعت حضور مدیر گروه

همه روزه  شنبه تاچهارشنبه از ساعت10/30الی12/30 در دفتر گروه حضور دارند .


نظرات کاربران