پردیس آیت الله طالقانی(ره) قم

جناب آقای پیمان دوخایی

پیشینه علمی وپژوهشی  :                       

   جناب آقای پیمان  دوخایی متولد شهر اراک

فوق دیپلم: زبان انگلیسی ازمرکزتربیت معلم بلال حبشی تهران 

لیسانس :مشاوره وراهنمایی از دانشگاه فرهنگیان با معدل 16/44

فوق لیسانس :مشاوره و راهنمایی ازدانشگاه آزاد علوم وتحقیقات تهران(مرکزی)با معدل 16/20

سوابق پژوهشی:

رابطه اعتیاد به بازیهای تبلت و تلفن همراه با شادکامی جهت گیری مذهبی در دانش آموزان دوره متوسطه شهر قم

اقدام پژوهی با موضوع بررسی آسیب های اجتماعی ناشی ازاستفاده تلفن همراه دربین دانش آموزان ناحیه 4 قم دسال 93

سوابق کاری :

به مدت یازده سال بعنوان دبیرزبان درآموزش و پرورش استان قم

 دوسال سر گروه آموزشی درس زبان.

سرگروه آموزش زبان منطقه 19 شهر تهران از سال 1376 تا 1377

سرگروه آموزشی زبان انگلیسی ناحیه دو قم به مدت دو سال 1378 تا1379 و 1379تا 1380

به مدت ده سال در پردیس حضرت معصومه (س) دانشگاه فرهنگیان بعنوان مسئول امور مالی 

مدرس و مشاور و روانشناس خانواده مرکز مشاوره نشاط

مدرس گروه روانشناسی دانشگاه (موسسه آموزش عالی طلوع مهر قم)

مدرس درس تغییر و اصلاح رفتار

مدرس دانشگاه قم

مدرس آموزش مهارت زندگی (نماد)

مشاور و روانشناس خانواده مرکز مشاوره اندیشه سبز.(ساختمان پزشکان برج سفید)

به مدت سه سال در دانشگاه فرهنگیان پردیس آیت الله طالقانی قم بعنوان سرپرست شبانه روزی .

شماره تلفن : 33209196

 


نظرات کاربران