پردیس آیت الله طالقانی(ره) قم

مدیر محترم گروه الهایت، زبان و ادبیات عرب؛ جناب آقای دکتر علی رمضانی

 مشخصات فردی:

جناب آقای دکتر علی رمضانی  صفحه شخصی  

عضو هیئت علمی دانشگاه فرهنگیان (پردیس آیت الله طالقانی (ره) قم

سوابق علمی و تحصیلی:

اینجانب در سال 1369 وارد حوزة علمیة قم شده، و پس از طی دورة مقدّمات در مدرسة علمیة معصومیة قم، دورة سطح حوزه را در سال 1380 به اتمام رساندم (کتبی و شفاهی پایة دهم حوزه) و پس از آن به دروس خارج فقه و اصول (حدود شش سال) اشتغال یافتم (ش پرونده حوزه: 20918). هم­زمان با آغاز دورة سطح حوزه (پایة هفتم)، در دورة عمومی قدیم مؤسسة آموزشی و پژوهشی امام خمینی (ره) قبول شده، و در سال 1380 موفق به اخذ درجة کارشناسی ارشد پیوستة الهیات و معارف اسلامی شدم. در سال 1382 در رشتة تخصصی فلسفه (مقطع کارشناسی ارشد) در همین مؤسّسه پذیرفته شدم و 90 واحد درسی فلسفه را در سال 1385 به پایان بردم و بدین ترتیب مقطع کارشناسی ارشد فلسفه را به اتمام رساندم (پایان­نامه نیمه تمام). در سال 1385 در دورة دکتری مبانی نظری اسلام در همین مؤسّسه پذیرفته شدم و در سال 1391 نیز از رسالة دکتری با عنوان «منشأ الهی حق» با نمرة عالی دفاع نمودم.

سوابق آموزشی و تدریس:

 1. عضو هیئت علمی گروه الهیات و معارف اسلامی دانشگاه فرهنگیان (پردیس آیت الله طالقانی (ره) قم) و مدیر گروه مزبور.
 2. تدریس دروس مختلف معارف اسلامی، فلسفه، کلام، تفسیر، اندیشه سیاسی امام (ره)، قانون اساسی و ... در دانشگاه فرهنگیان.
 3. تدریس عقاید در جامعه الزهراء (س) قم، یک ترم.
 4. تدریس اندیشة اسلامی در دانشگاه آزاد قم، سه ترم.
 5. تدریس «خداشناسی فلسفی»، «فلسفه حقوق»، «فلسفه سیاسی»، «غرب شناسی»، «انسان شناسی» و ... در دوره های متعدد طرح ولایت دانشجویان (آبعلی، مشهد، شهرکرد، تهران، و ...)، طلاب حوزه های علمیه (مشهد، همدان، قم و ...) و استادان محترم دانشگاه (قم).
 6. شش سال سابقة تدریس در دورة طرح ولایت فرهنگیان و دانش آموزان در تهران، تبریز، مرند، کرج، آبعلی و مشهد مقدس.  (با موضوعات مباحث اعتقادی و خداشناسی فلسفی، جریان­شناسی (جریانات سیاسی قبل و بعد از انقلاب و تحلیل تفکرات و اندیشه­های سیاسی آنها)، نظام سیاسی اسلام و بحث ولایت فقیه، و ...).
 7. تدریس­های غیر رسمی منطق و فلسفه و جامع المقدّمات.

سوابق پژوهشی:

 1. عضو هیئت علمی پژوهشی گروه فلسفة سیاسی پژوهشگاه اندیشة سیاسی اسلام، زیر نظر دبیرخانة مجلس خبرگان رهبری (سالهای 1391 – 1387).
 2. همکاری با بخش کتاب­شناسی دائره المعارف مؤسّسة امام خمینی (ره) به مدت نزدیک به دو­ سال.
 3. همکاری با بخش پاسخ به پرسشهای قرآنی «مرکز فرهنگ و معارف قرآن» دفتر تبلیغات اسلامی حدود یک و نیم سال، با موضوعات گوناگون؛ قرآنی، تاریخی، حکومت اسلامی و نظریة سیاسی اسلام، ولایت ائمة معصومین (ع) و فقیه در زمان غیبت و ... .
 4. گذراندن دورة کارورزی پژوهشیِ «فلسفة دین» در مؤسسه امام خمینی (ره)، زیر نظر استاد حجه الاسلام دکتر علی مصباح (دام عزه).
 5. عضو و دبیر کارگروه پژوهشی «فلسفة حق» در معاونت پژوهش مؤسسة آموزشی و پژوهشی امام خمینی (ره). در این زمینه موضوعات متعددی مطالعه و پژوهش شده نظیر؛ معنای حق از دیدگاه اندیشمندان مسلمان و غربی، ماهیت حق (تکوینی یا اعتباری بودن حق)، صاحبان یا مالکان حق، اطلاق و نسبیت در حقوق، تلازم حق و تکلیف، انواع حق، رابطة حق با آزادی و خود­مختاری انسان­ها، ایدئولوژی­های سیاسی و مسألة حق ( نسبت اسلام، لیبرالیسم، جامعه­گرایی، جمهوری­خواهی، فمینیسم با مسألة حق و همچنین رابطة عدالت با حق)، حقوق بشر و مبانی آن، حقوق زن و ...  
 6.  
 7. تدوین پایان­نامة کارشناسی ارشد الهیات با عنوان «جامعیّت قرآن».
 8. تدوین پایان نامه دکتری با عنوان «منشأ الهی حق از منظر اسلامی».
 9. عضو شورای پژوهش دانشگاه فرهنگیان استان قم.
 10. عضو کمیته علمی ستاد استانی برگزاری مراسم هفته پژوهش دانشگاه فرهنگیان استان قم (معاونت پژوهشی دانشگاه فرهنگیان).
 11. عضو کمیته علمی جشنواره آموزش رشته تخصصی الهیات و معارف اسلامی (معاونت پژوهشی دانشگاه فرهنگیان).
 12. تدوین کتاب و مقالات متعدّد در زمینه­های گوناگون که برخی چاپ شده و برخی در دست انتشار می­باشند:
 • عدالت در فلسفه سیاسی اسلامی معاصر توسط انتشارات پژوهشگاه مجلس خبرگان رهبری
 • نظریه استخدام و خاستگاه ارزشی «عدالت» از دیدگاه علامه طباطبایی (ره)، حکومت اسلامی، شماره 69، پاییز 1392.
 • جستاری در معنا و ماهیت «حق» در دانش های اسلامی، معرفت حقوقی، ش2.
 • معنای حق در نگاه اندیشمندان اسلامی، اندیشه های حقوق عمومی، ش2.
 • موعود جهانی و ویژگی های عصر وی، حدیث زندگی، شمارة 14، آذر و دی 1382.
 • کارکرد دین در پاسخگویی به نیازهای انسان، حدیث زندگی، شمارة 17، خرداد و تیر 1383.
 • بایسته های رفتار با والدین، ره توشة راهیان نور؛ ویژة جوانان، تابستان 1383.
 • سکولاریزم علمی در غرب، مجلة معرفت، ش 132.
 • بررسی تطبیقی اخلاق کشاورزی در اسلام و غرب، معرفت اخلاقی، ش 1.
 • نظریة ولایت فقیه در اندیشة سیاسی آیت الله خویی، مجلة پنجره.
 • سنگسار حقیقت (نقدی بر فیلم ضد اسلامی – ایرانی سنگسار ثریا)، انتشار یافته در سایت تبیین.
 • کدام اسلام؟! کدام حقوق بشر؟! ، انتشار یافته در سایت برهان.

      کتب و مقالات تدوین یافتة در دست انتشار:

 • نقش گوهر و صدف دین در گسترة آن (کتاب).
 • بازخوانی اندیشة سیاسی ارسطو (مقاله).
 • چیستی علیت و نقش آن در پیدایش معرفت (مقاله).
 • بررسی مبانی انسان شناختیِ علوم انسانی در قرآن (کتاب).
 • جامعیت قرآن (کتاب).

         آثار قلمیِ در دست تدوین:

 • بررسی تطبیقی نظریة مشروعیت از منظر امام (ره) و رهبری (مد ظله).
 • بررسی وجوه جمع بین آیات نفی و اثبات شفاعت در قرآن.
 • نقش مردم در مشروعیت حکومت از دیدگاه امام خمینی (ره).
 • درآمدی بر جامعیت قرآن.
 • حقوق بنیادین بشر در عهدنامة مالک اشتر.
 • بررسی مفهوم «عدالت» در آثار فلاسفة حکمت متعالیه
 •  سوابق تبلیغی:
 1. حدود 10 سال سابقة تبلیغ در دفتر تبلیغات اسلامی حوزة علمیة قم
 2. 10 سال سابقة تبلیغ در دانشگاههای کشور (از طرف نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری (دام عزه) در دانشگاهها).
 3. سخنرانیهای پراکنده در برخی دانشگاهها و دبیرستانها، اجتماعات بسیج و در جمع جوانان، با موضوعات؛ مسائل اعتقادی اسلام، نظام ولایی، پاسخ به شبهاتی دربارة حکومت دینی در زمان غیبت، نظام سیاسی اسلام، ولایت فقیه و شبهات مطرح شده پیرامون آن، شورای نگهبان، مجلس خبرگان رهبری، مهدویت، نظریات جدید کلامی و ... .
 4. عضو رسمی کانون طلوع مؤسسة امام خمینی (ره)، و اعزام به مراکز مختلف کشور برای سخنرانی، مناظره و ... از طرف کانون.
 5. روحانی حج و عمره، که بارها به عنوان روحانی در حج تمتع، عمرة مفرده، عتبات عالیات و سوریه در جمع زائران به تبلیغ پرداختم.
 6. سوابق اجرایی:
 7. مسئول نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه فرهنگیان استان قم (1394 تاکنون ادامه دارد).
 8. حدود یک سال به عنوان معاونت نهاد نمایندگی مقام معظّم رهبری (دام عزه) در دانشگاه علوم پزشکی گیلان.
 9. همکاری با معاونت امور اساتید نهاد نمایندگی مقام معظّم رهبری (مدّ ظله) در دانشگاهها از سال 1385 تاکنون (بخش مصاحبة پذیرشی اساتید معارف دانشگاهها).

شماره تلفن: 32858210

 


نظرات کاربران