پردیس آیت الله طالقانی(ره) قم

کارشناس مسئول فرهنگی واجتماعی

جناب آقای رضا عاملی الهی

 

پیشینه علمی وپژوهشی:

جناب آقای رضا عاملی الهی  متولد شهر مقدس قم

مدرک تحصیلی : دکترای فقه  و مبانی حقوق

سوابق کاری :

1 - از سال 81-1379 کارشناس آموزش (دوره تحصیلی راهنمایی ناحیه 3 قم )

2 - از سال 87-1384 کارشناس مسئول گروههای آموزشی متوسطه استان قم

3 - از سال 91-1387 معاون آموزش متوسطه ناحیه 3 قم

4 - از سال 88-1384 سر گروه درس الهیات اداره کل استان قم

5 - از سال 91 - 1393 کارشناس آموزشی و پژوهشی پردیس آیت الله طالقانی (ره)

6 - از سال 1393 لغایت 1394کارشناس مسئول فرهنگی و اجتماعی پردیس آیت الله طالقانی (ره)

7 - از سال 1394  - 1395 کارشناس مسئول امور دانشجویی ،فرهنگی و اجتماعی مدیریت امور پردیس های استان قم

8 - دبیر کمیته فرهنگی – اجتماعی  پردیس آیت الله طالقانی 1393

9-  دبیر شورای فرهنگی و اجتماعی استان

 10  - گواهی دانش افزایی عمومی و تخصصی (بیش از 2000 ساعت)

11 - فر مانده پایگاه بسیج کارکنان  پردیس آیت الله طالقانی

12 - عضو شورای مر کزی بسیج اساتید پردیس آیت الله طالقانی

13 - عضو شورای بسیج اساتید دانشگاه فرهنگیان استان قم

14 - عضو کمیته پژوهش دانشگاه فرهنگیان  پردیس آیت الله طالقانی و دبیر اجرایی فراخوان مقاله با موضوع : فرهنگ و تربیت اسلامی در سطح پردیس های دانشگاه فرهنگیان استان قم

15 - همکاری در نگاشت سند تولید برنامه درسی ملی جمهوری اسلامی ایران

 16 - عضو اصلی بررسی آثار و تالیفات ناحیه 3 قم

17 - عضو کمیته پژوهش اداره کل استان و ناحیه 3 قم

18 - عضو انجمن اسلامی گروه معارف اداره کل آموزش و پرورش استان قم

19 - بررسی و طراحی سئوالات مسابقات 12 گانه تربیتی – قرآنی استان قم (در دو مرحله )

20 - شرکت فعال در جلسات نگاشت سند ملی درسی وزارت آموزش و پرورش از استان قم (در چند مرحله )

21 - مسئول نظام پیشنهادات اداره آموزش و پرورش ناحیه 3 قم (91-90)

22 - مدیریت و معاونت در مدارس راهنمایی به مدت 4 سال

23 - مدیریت و معاونت در مدارس راهنمایی به مدت 4 سال

24 - داور  جشنواره روش های تدریس معارف اسلامی در سطح استان قم

25 - سرپرست سرا های د ا نشجویی پردیس آیت الله طالقانی(95-    96 )

 26 – طراحی  سی دی آموزشی نرم افزاری درس دینی در سه دوره تحصیلی راهنمایی

27  - داور جشنواره خوارزمی در گروه معارف اسلامی در سال 85 و 86

سوابق تدریس:

1 – تدریس در دانشگاه پیام نور قم

2 – تدریس در دانشگاه قم

3 -  تدریس در پردیس حضرت معصومه (س)

4 – تدریس در پردیس آیت الله طالقانی (ره)

5 – تدریس دو ره های دانش افزایی معلمان در استان قم در چند رشته

کسب رتبه برتر و جوایز:

1 - کسب عنوان رتبه اول پژوهشگر نمونه کا ر شناسان  پردیس های  دانشگاه فرهنگیان استان قم در سال 1393

2 - کارمند نمونه دانشگاه فرهنگیان در سطح استان  در سال 1395

3 - کسب رتبه ممتاز در تشکل های اسلامی ( بسیج و هیات مذهبی ) و اقامه نماز جماعت  در همایش رویش آذر ماه 1393

 4 - رتبه دوم  اساتید پژوهشگر  دانشگاه فرهنگیان در سال  1395

5 - کسب رتبه ممتاز  آموزشی در دوره های  کاردانی ، کارشناسی ، کارشناسی ارشد  و د کتری  در رشته فقه ومبانی حقوق

6 - کسب رتبه سوم کشوری گروههای آموزشی و تخصصی متوسطه در سال 86

7 -   کارمند نمونه در سطح استان در سال 1396

کارمند نمونه کشوری در سال 1396 

9– دریافت پایه تشویقی و ارزشیایی

سوابق پژوهشی:

1 - کتاب : حد در مذاهب اسلامی ( بررسی تطببقی اجرای حدود ) 1393

2 - مقاله : جایگاه « شفاعت » در اجرای حدود از دید گاه  فقیهان امامیه و اهل سنت با رویکرد تطبیقی و تقریبی – چا پ شده ( ISC)

3 - مقاله : جستاری در رابطه باور مندی به معاد و ارتقای سبک زندگی –همایش ملی دانشگاه پیام نور و شهرداری قم ( 1393 ) پذیرش چکیده

4 - مقاله :  سرقت ادبی ، بداخلاقی پژوهشی ( ارائه مقاله به صورت سخنرانی و چاپ – همایش ملی دانشگاه شهید رجایی تهران – 1392 )

5 - مقاله : بررسی تطبیقی مجازات های اسلامی در حکومت اسلامی  از دید گاه فقها ، آیات و روایات و احادیث (  ISC چاپ شده

6 - مقاله : بررسی رابطه بین سبک رهبری تحول آفرین با چگونگی نظارت  و راهنمایی آموزشی مدیران( چاپ شده به صورت (  (isi

7 - مقاله : کشتار و جنایت جریان های تکفیری به روایت آمار – جهت ارسال

8 - مقاله : بررسی تطبیقی رضایت تقریبی در فقه و حقوق (چاپ شده)

9 – رابطه بین ویژگی فردی مدیران با اثر بخشی مدارس دخترانه ابتدایی شهر قم از دیدگاه معلمان ، اولیاء و دانش آموزان(چاپ شده به صورت آی اس آی)

10 – برسی تطبیقی نفقه در فقه و حقوق ایران و کشور مصر (در دست اقدام) 9 - مقاله : نفقه در اسلام (به صورت کتاب و مقاله ) در دست اقدام

11 – مقاله : برسی تطبیقی نفقه در فقه و حقوق ایران و مصر( در دست اقدام)

12- کارمند نمونه کشوری دانشگاه فرهنگیان درسال 96

13- قائم مقامی فوتسال المپیاد کشوری

14-بررسی تطبیقی نفقه زوجه در کشور ایران ومصر (مقاله غلمی وپژوهشی)

15-واکاوی نفقه زوجه در قانون ایران و مصر (علمی و پژوهشی)

شماره تلفن: 33209208


نظرات کاربران