پردیس آیت الله طالقانی(ره) قم

جناب آقای یاسر فروغی

 متولد 1364 ، خوانسار ، نشانی الکترونیکی: yaser.foroughi@gmail.com

 

  سوابق تحصیلی                 

- دیپلم: فارغ التحصیل از دبیرستان دکتر شهید مفتح ویست
- کارشناسی: رشته الهیات  گرایش علوم قرآن و حدیث دانشگاه تهران  فارغ التحصیل سال 1387
- کارشناسی ارشد: رشته علوم اجتماعی گرایش پژوهش علوم اجتماعی دانشگاه تهران فارغ التحصیل سال 1391

پایان نامه کارشناسی ارشد ، عنوان: آموزه های دینی و سبک زندگی (مطالعه جامعه شناختی سبک زندگی طلبگی)، دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران، استاد راهنما: دکتر سارا شریعتی. استاد مشاور: دکتر سید ضیاء هاشمی، سال 139  نمره پایان نامه: 25/19 ، اثر برگزیده نخستین جشنواره علامه حلی (ره) استان قم، اردیبهشت 1393.
- دانشجوی دکتری جامعه شناسی؛ سیاست گذاری فرهنگی، دانشگاه خوارزمی تهران (گذراندن آزمون جامع و در مرحله تدوین رساله)
 

  افتخارات تحصیلی                 

- کسب رتبه 5 کنکور سراسری سال 1388 در مقطع کارشناسی ارشد
- رتبه اول آزمون جامع دوره دکتری
- رتبه اول آزمون ورودی استخدامی دانشگاه فرهنگیان استان قم

 

  علایق پژوهشی                 

- جامعه شناسی دین و فرهنگ
- سیاستگذاری و برنامه ریزی فرهنگی
- جامعه شناسی تربیت و آموزش و پرورش
- مسائل اجتماعی ایران
- رسانه

 

  سوابق پژوهشی                 

1 - تألیف کتاب:
- کتاب شرح جامع نظریه های جامعه شناسی، تهران: انتشارات ارشد، 1389.
- کتاب مفاهیم حوزه های جامعه شناسی (جلد اول)،  تهران: علوی فرهیخته، 1390.
- کتاب مفاهیم حوزه های جامعه شناسی (جلد دوم)،  تهران: علوی فرهیخته، 1390.
- کتاب آمار و ریاضی رشته پژوهش علوم اجتماعی، تهران: ماهان، 1390.
- کتاب مجموعه سوالات کارشناسی ارشد پژوهش علوم اجتماعی، تهران: پردازش، 1391
- کتاب آمار و روش تحقیق پیشرفته کمی و کیفی (ویژه داوطلبان ورود به دوره دکتری)، تهران: آریا نقش، ‏‫۱۳۹۵ .‬‬‬‬
- کتاب روش تحقیق و آمار، تهران: آدینه ، ‏‫۱۳۹۶.‬‬‬‬‬‬‬‬
- تألیف 2 فصل از کتاب “جامعه، سیاست و فرهنگ؛ 1- فصل دین و دینداری در ایران” و 2- فصل اوقات فراغت و سبک زندگی در ایران” به سرپرستی دکتر تقی آزاد ارمکی استاد گروه جامعه شناسی دانشگاه تهران، انتشارات علم ، 1395.

2 - مقالات علمی و پژوهشی
- مقاله عوامل و انگیزه های جامعه شناختی ورود طلاب به حوزه علمیه، دوفصلنامه علمی و پژوهشی جامعه پژوهی فرهنگی، شماره 2، سال 4، تابستان 92.
- مقاله وضعیت گذران اوقات فراغت در ایران،  معاونت پژوهش های فرهنگی و اجتماعی مرکز تحقیقات استراتژیک مجمع تشخیص مصلحت نظام، 1391.
- مقاله قاچاق انسان یا برده داری مدرن؛ علل و آسیب ها، فصلنامه علمی ترویجی مطالعات بین المللی پلیس، سال دوم ، شماره 6، تابستان 1390.
- مقاله بررسی نقش ازدواج موفق جوانان در سلامت روان و تصویر آن در رسانه ملی، فصلنامه خانواده و رسانه، مرکز پژوهش های اسلامی صدا و سیما، 1394.
- مقاله واکاوی چالش ها و راهکارهای مقابله با قاچاق انسان، دومین همایش ملی آسیب های اجتماعی ایران، اسفند 1390.
- مقاله بازخوانی انتقادی مطالعات سنجش دینداری با عطف به تحولات دین در ایران، دومین همایش ملی پژوهش های اجتماعی و فرهنگی در جامعه ایران، دی 1391.
- مقاله جامعه شناسی در سنگلاخ فکری؛ مناقشات هژمونیک گفتمان ها در جامعه شناسی، دومین همایش ملی کنکاش های مفهومی و نظری درباره جامعه ایران، اردیبهشت 1392.
- مقاله رسانه ملی و چالش های آن در حوزه بازنمایی اخلاق عمومی، اولین همایش ملی اخلاق و جامعۀ ایرانی. پژوهشکده فرهنگ، هنر و معماری جهاد  دانشگاهی، 1395.
- مقاله حیات طلبگی و ارتباط آموزه های دینی با سبک زندگی در آن، اولین همایش ملی مطالعات اجتماعی دین و اسلام، اردیبهشت 1394، انجمن جامعه شناسی ایران؛ پژوهشگاه فرهنگ، هنر و ارتباطات.
- مقاله جنسیت و  مصرف فرهنگی کتاب، همایش ملی فرهنگ دانشگاهی، 1395.
-    , …

 

  ارائه سخنرانی علمی                 
- ارائه مقاله «حیات طلبگی و ارتباط آموزه های دینی و سبک زندگی در آن» در اولین همایش مطالعات اجتماعی دین در ایران، انجمن جامعه شناسی ایران، اردیبهشت 1394.

 

  عناوین طرح های تحقیقاتی                 

1 - همکاری با انجمن مطالعات فرهنگی و ارتباطات دانشگاه تهران در قالب پروژه های زیر:
- ممیزی مطالعات میان فرهنگی در ایران، کارفرما: معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری، مجری طرح: انجمن مطالعات فرهنگی و ارتباطات دانشگاه تهران، 1398.
- ممیزی مطالعات رسانه در ایران، کارفرما: معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری، مجری طرح: انجمن مطالعات فرهنگی و ارتباطات دانشگاه تهران، 1390.
- ممیزی مطالعات فرهنگی با تأکید بر سلامت اجتماعی در ایران، کارفرما: معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری، مجری طرح: انجمن مطالعات فرهنگی و ارتباطات دانشگاه تهران، 1391.
2 - همکاری با اداره کل امور تربیتی و جوانان کمیته امداد امام خمینی به مدت دو سال (1389 و 1390) در غالب پروژه-های زیر:
- ارزیابی مجتمع های فرهنگی و تربیتی دائم و موقت کشور کمیته امداد امام خمینی، معاونت امور  فرهنگی (اداره کل امور تربیتی و جوانان)، 1389.
- ارزیابی بازخورد فعالیت های اردوی فرهنگی، تربیتی ماه مبارک رمضان کمیته امداد امام خمینی بر دانش آموزان اعزامی از 33 استان کشور، معاونت امور  فرهنگی (اداره کل امور تربیتی و جوانان)، 1390.
- گزارش جامع چگونگی اجرای اردوهای تخصصی پیروان فاطمی و انوار معرفت سراسر کشور کمیته امداد امام خمینی، معاونت امور  فرهنگی (اداره کل امور تربیتی و جوانان)، 1390.
- گزارش جامع چگونگی اجرای اردوهای دختران بازمانده از تحصیل کمیته امداد امام خمینی، معاونت امور  فرهنگی (اداره کل امور تربیتی و جوانان)، 1390.
- گزارش جامع چگونگی اجرای اردوهای دانشجویی سراسر کشور کمیته امداد امام خمینی، معاونت امور  فرهنگی (اداره کل امور تربیتی و جوانان)، 1390.
3 - همکاری با مرکز افکارسنجی دانشجویان ایران (ایسپا) در پروژه های متعدد پژوهشی در سال های 1384، 1387 و 1388.
4 - همکاری با موسسه فرهنگی (قرآن و عترت) عطر زندگی بهشتی (قم) در قالب: پروژه «بررسی و تحلیل آماری پرسش های مردمی از مبلغین روحانی مستقر در ایستگاه های متروی شهر تهران» 1392.
5 - همکاری با مرکز تحقیقات اسلامی صدا و سیما در قالب پروژه: «رسانه ملی و راهکارهای گسترش فرهنگ رفق و مدارا در جامعه»- 1393.
6 - همکاری با پژوهشگاه فرهنگ، هنر و ارتباطات وزارت ارشاد اسلامی؛(پژوهشکده مطالعات دینی) در قالب طرح «چگونگی تبدیل شعارسال به گفتمان غالب جامعه با تأکید بر سیاستگذاری رسانه ای » 1393.
7 - همکاری با مرکز پژوهش های اسلامی صدا و سیما در قالب طرح پژوهشی «راهبردها و سیاست های رسانه ملی در گسترش فرهنگ رفق و مدارا در جامه»، 1393.
8 - همکاری با سازمان هلال احمر در قالب طرح «ارزیابی عملکرد و دستاوردهای سفرنامه سلامت و امید»، 1394.
9 - همکاری با پژوهشکده باقرالعلوم(ع) سازمان تبلیغات اسلامی، 1394.
10 - همکاری با مرکز تحقیقات اداره کل آموزش پرورش استان قم در قالب «برگزاری کارگاه روش مقاله نویسی» 1393.
11 - عضویت در گروه های علمی            
-    عضو انجمن مطالعات فرهنگی و ارتباطات دانشگاه تهران
-    عضو انجمن جامعه شناسی ایران

 

  سوابق تدریس                 

- دانشگاه آزاد اسلامی قم
- موسسه آموزش عالی طلوع مهر

 

شماره تلفن : 33209195


مطالب مرتبط

نظرات کاربران